Home

Wie zijn wij?

Wat doen wij?

Overige activiteiten

Uitgevoerde projecten

Contact

Door globalisering en veranderende wetgeving veranderen markten en spelregels. Derhalve moeten organisaties zich continu aan deze externe factoren aanpassen om controle over de eigen organisatie te behouden.

Het gaat bij management control om de integrale beheersing van de gehele onderneming. Het verbeteren van management control betreft immers alle aspecten die een risico vormen voor het bereiken van gestelde doelen. Deze risicoís inventariseren is dus een noodzakelijke stap. Dat stelt vervolgens het management in staat ze vroegtijdig te signaleren en gericht actie te ondernemen. De rapportages dienen dus sturingselementen te bevatten die vroegtijdig ingrijpen mogelijk maken.

Management control vereist een gebalanceerde benadering. Bovengenoemde sturingselementen dienen voldoende verscheidenheid te bevatten en tevens in balans te zijn.

 

Tijdig rapporteren om doelgericht te sturen
De financiŽle functie speelt een belangrijke rol bij het nemen van beslissingen op alle niveaus. Zij beschikt over de voor het management noodzakelijke stuurinformatie, of is in staat deze te genereren. Behalve om de vraag wťlke informatie nodig is en hoe deze het best kan worden gepresenteerd, gaat het hier ook om timing: is de financiŽle functie ook in staat de nodige informatie tijdig te leveren?

 

Cost management implementeren
Een specifiek terrein waarop de financiŽle functie overtuigend toegevoegde waarde kan leveren is op het gebied van cost management. Nauwkeurig inzicht in de kosten van producten en activiteiten is de basis voor het realiseren van de juiste besparingen en het verbeteren van de concurrentiepositie.

 

Business planning

Een operationeel business plan wordt ontwikkeld om te beschrijven hoe de organisatie functioneert en hoe het denkt te gaan functioneren in de toekomst. In dit plan zijn de financiŽle secties van essentiŽle waarde. Het proces om tot een gedegen plan te komen is vaak zeer moeizaam en frustrerend. Waar halen we alle informatie vandaan en hoe brengen we al deze informatie samen? Niet alleen zit veel informatie bij verschillende mensen maar ook vaak in verschillende systemen. Hoe vaak stellen we het business plan bij en hoe flexibel zijn we in dit proces? En hoe minimaliseren we de last op de mensen in de organisatie.

Business Controlling

F I NANCE† A RT

 

†††††††† financial professionals