Home

Wie zijn wij?

Wat doen wij?

Overige activiteiten

Uitgevoerde projecten

Contact

 

Een reorganisatie binnen een bedrijf of organisatie vormt voor een aantal medewerkers een uitdaging, maar veroorzaakt bij het merendeel een gevoel van onbehagen, onzekerheid of angst. Het is deze onzekerheid over de toekomst die veel stress met zich mee brengt. De gevolgen ‘galmen’ soms jaren na.

 

Waarom begeleiding bij reorganisaties?

Productiviteitswinst tijdens de reorganisatie

Elke organisatie gaat tijdens de reorganisatie eerst door een dal. Werknemers ervaren meer stress. Het gevolg is een hoger ziekteverzuim, een lagere productiviteit en dus minder rendement en/of winst. Hoe minder diep het dal, of hoe sneller de stijgende lijn weer wordt opgepakt, des te succesvoller wordt de reorganisatie ervaren.

 

Medewerkers zijn succesfactoren van reorganisaties

Bij reorganisaties gaat vaak de aandacht vooral uit naar de reorganisatie zelf. Belangrijk daarbij is voldoende oog te hebben (en te houden) voor de medewerkers. Het zijn uiteindelijk de medewerkers die een reorganisatie doen slagen of mislukken.

 

Verminderen van de negatieve bijwerkingen van een reorganisatie

De negatieve gevolgen van een reorganisatie worden drastisch verminderd door medewerkers tijdens het reorganisatieproces begeleiding aan te bieden. Om hun onzekerheid en zorgen bespreekbaar te maken, en hen, indien nodig, te ondersteunen bij het vinden van alternatieven. Dit voorkomt dat mede­werkers tijdens de reorganisatieperikelen onnodig uit frustratie vroegtijdig afhaken. Vaak zijn dit uw beste resources die u liever niet naar een andere organisatie ziet vertrekken. Tevens heeft dit een gunstige uitwerking op uw ziekteverzuim.

 

Reorganisatie

F I NANCE  A RT

 

         financial professionals